RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera  d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la  concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres  educatius no universitaris públics i privats concertats per  al curs escolar 2015-2016. Enllaç