Las sesiones de tutoría, en días  soleados como hoy, es  mejor hacerlas en el patio, disfrutando de la compañía  de los amigos, del sol, del aire libre….. La sesión de hoy, incluida en el programa Previndre per a viure de 3º E. Primaria, consistía en pensar los motivos por los cuales a veces nos  cuesta hacer cosas como los deberes, ordenar la habitación, hacer la cama….. Pero a la vez, también tenían que analizar qué ocurre cada vez que no quieren hacer esas cosas.  Al final, un pequeño debate para entender que, a pesar de que a veces no nos apetece demasiado cumplir con nuestras tareas, debemos ser responsables.

 

PREVINDRE PER A VIURE

És un programa de la Conselleria d’Educació que permet abordar en l’aula de manera sistemática aquelles variables que poden actuar com a factors de protecció enfront de la consolidació de l’abús de drogues. Basat en un model educatiu en què les activitats de prevenció són compatibles amb les activitats pròpies de les diverses àrees de coneixement, el seu contingut permet adequar les activitats proposades a les característiques de l’alumnat.

Els continguts que es treballen en Primària són:

  • Autoestima i autocontrol.
  • Afectivitat i expressió emocional.
  • Actituds positives davant de la salut.
  • Presa de decisions
  • Habilitats d’afirmació, posició i integració social.
  • Informació sobre drogues: tabac i alcohol.

S’ofereixen eines destinades a desenvolupar tres àrees clau per a la formació  integral de l’individu:

  • desenvolupament de l’afectivitat dels alumnes.
  • desenvolupament intel·lectual a través de construccions argumentatives a favor de la salut.
  • desenvolupament de la competència social.