Aquest treball consisteix en organitzar espais, temps i agrupaments de manera que cada aula es converteix en un lloc especialitzat d’una determinada activitat, així és l’única manera d’oferir als nens i nenes uns moments exclusius i únics per aprendre, exclusivament, mitjançant l’experiència junt amb els altres companys. És un procés d’innovació que ens permet reflexionar al respecte i que ens duu a nous coneixements.

L’empremta que ha deixat la iniciació d’aquesta nova metodologia, tant en els alumnes com en els mestres és increïble i, de segur, ens aportarà noves energies per seguir creient en els somnis i en les ganes d’innovar.

De moment, gaudim d’aquest camí!