Des del Col·legi La Salle d’Alcoi volem manifestar, de nou, el nostre desacord amb l’eliminació d’una unitat concertada de 1r de batxillerat per al proper curs. Recordem que la motivació de la Conselleria d’Educació per justificar la supressió d’aquesta unitat era l’existència d’oferta pública suficient a Alcoi.
En aquests moments, i després de la publicació de les llistes provisionals, al voltant de 40 alumnes d’Alcoi s’han quedat sense plaça. Estimem que, si s’haguera mantingut la unitat al Col·legi La Salle, hi hauria hagut oferta suficient a la ciutat.
D’altra banda, i vistes les dades, la supressió de la unitat ha fet que un major nombre d’alumnes no haja accedit al centre seleccionat en primera opció, la qual cosa incrementa el descontent de totes les famílies.
Açò confirma que l’eliminació s’ha dut endavant sense un estudi seriós de les dades d’escolarització i que el criteri objectiu d’oferta pública suficient a la zona, pel qual se suprimia la unitat, no està justificat i no s’acompleix, per la qual cosa sol·licitem a la Conselleria que aplique el mateix criteri objectiu per tal de retornar la unitat no renovada.
En darrer lloc, informem que estem en espera de la comunicació oficial de la resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que paralitza la supressió del concert per poder analitzar-la amb deteniment i valorar les actuacions a seguir.