Els alumnes de 1r EP ens ho hem passat genial en una de les nostres sessions de Plàstica.
En ella, hem utilitzat la nostra imaginació per a decorar uns paisatges utilitzant el pinzell i les nostres mans.

Educació Artística

Les manifestacions artístiques són aportacions inherents al desenrotllament de la humanitat i constituïxen un dels trets fonamentals de la cultura. En la mesura que els llenguatges artístics servixen com a mitjà d’expressió d’idees, pensaments i emocions, han d’estar presents en l’Educació Primària
per a desenrotllar hàbits i experiències de comunicació ja iniciats en l’Educació Infantil, que continuaran en etapes posteriors.
L’educació artística està integrada pels llenguatges plàstic i musical que, encara que utilitzen codis i procediments distints i específics, es complementen i enriquixen entre si pel fet d’integrar-se en el llenguatge audiovisual, però també interactuen amb altres llenguatges com el verbal i el corporal.
Des d’esta perspectiva, explorar, conéixer i comunicar a través d’estos llenguatges permet a l’alumnat de primària integrar de manera equilibrada i holística els diferents plans (intrapersonals i interpersonals) del seu desenrotllament: augment de l’atenció i la percepció sensorial, visual, auditiva i cinestèsica, millora de les destreses corporals, i un major autoconeixement i desenrotllament emocional i cognitiu. A això cal afegir el desenrotllament d’aquelles capacitats tradicionalment associades a la competència artística com són la imaginació, la creativitat i el sentit estètic, que en la formació de l’alumnat actual adquirixen una rellevància especial.