MISSIÓ

La Salle d’Alcoi és un col·legi d’inspiració cristiana basat en el Projecte Educatiu Lasal·lià, l’objectiu del qual és estar atent a les necessitats reals de les persones i de la societat per a servir a tots i per a contribuir a l’educació integral dels xiquets i els jóvens (des d’Educació Infantil fins a 2n de Batxillerat) a través del compromís del centre amb el Caràcter Propi del Centre.

La Pedagogia de La Salle compromet activament tots els membres de la Comunitat Educativa, que instruïxen i eduquen perquè cada alumne isca del col·legi dotat dels coneixements, valors i actituds que necessita per a viure com a persona. Tot això, fidels a l’estil i cultura propis de Sant Joan Baptista, per mitjà d’una ensenyança i una gestió de qualitat.

VISIÓ

Invitar a la Comunitat Educativa a protagonitzar el Projecte Educatiu des de la corresponsabilitat.

Comprometre’s a dur a terme una pedagogia activa i de qualitat en què l’alumne és el centre del Projecte.

Afavorir la millora continua a través del treball en equip.

Iniciar i/o aprofundir en les Tecnologies de la Informació i Comunicació. (TIC)

Integrar socialment les persones de diferents cultures i religions.

Potenciar l’ensenyança d’idiomes i la resta de codis i símbols de diferents cultures.

Fomentar la participació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills.

Avaluar la nostra proposta educativa per a millorar.

Adaptar-se al propi entorn i donar resposta a les necessitats locals.

Fomentar la formació continua i la creativitat del professorat.

VALORS

LA RESPONSABILITAT. Prenem decisions coherents, conscients de les obligacions i de les conseqüències que es deriven.

LA CREATIVITAT. Contribuïm al nostre creixement personal a través de l’autonomia, el desenvolupament de l’originalitat, la intuïció i l’esperit crític.

LA CONVIVÈNCIA. Impulsem l’acceptació mútua, la tolerància, el treball en equip, les relacions fraternes, la llibertat i el respecte de les opinions i de tota creença, idea o costum.

LA JUSTÍCIA. Aprenem a denunciar les injustícies socials i ens comprometem en favor d’una societat més justa. Insistim en la importància de l’ecologia, els drets dels xiquets i la cooperació desinteressada per a l’èxit del bé comú.

LA INTERIORITAT. Som capaços d’expressar les nostres vivències i sentiments des de l’assertivitat, la sinceritat i la reflexió.

L’evangelització. El coneixement del missatge evangèlic caracteritza el nostre estil de vida que es veu reflectit en les nostres actuacions i en activitats pròpies de Pastoral.

Optem per un model educatiu obert a LA TRANSCENDÈNCIA a partir del qual els nostres alumnes poden i han de transmetre estos valors.