Calendari i procediment d’admissió per al curs 2017-2018

Calendari i procediment d’admissió per al curs 2017-2018

LEGISLACIÓ La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de […]