Bachillerato

 TU NOS DIFERENCIAS

La Salle Alcoi, som un centre educatiu cristià, l’objectiu del qual és estar atent a les necessitats de les persones i de la societat, per a contribuir a la formació integral de la joventut.
Per això, considerem important centrar-nos en una educació basada en la qualitat, tant des del punt de vista acadèmic com el personal; amb la prioritat d’aportar-los les eines necessàries per a desenvolupar-se en la societat i de facilitar-los l’accés al món universitari.

T’oferim 2 modalitats de Batxillerat: Humanitats i Ciències Socials; Ciències i Tecnologia.

A la Salle Alcoi tenim:

  • El major percentatge d’alumnes presentats a la selectivitat.
  • Les millors mitjanes d’expedients en els últims anys.
  • Més del 70 % dels nostres alumnes accedeix als estudis universitaris triats en primera opció.

Profes