Director General: En Marc Segura.

Direcció Tècnica d’Infantil i Primària: Na Belén Blanes.

Cap d’estudis d’Infantil: Na Macu Gozalbez.

Cap d’estudis de Primària: Na Milagro Sellés.

Direcció Tècnica d’ESO i Batxillerat: En José Luis Gutiérrez.

Cap d’estudis d’ESO: En Juan del Río Marina.

Cap d’estudis de Batxillerat: Na Leticia Rodrigo.

Coordinador de Pastoral: Na Ana Carbonell.

Coordinador del Departament d’Orientació: En Francesc Bravo.

Director de la Comunitat de Germans: Germà En José Luis Gómez.Happy group of finger smileys with speech bubbles