FACTORS D’ÈXIT

Claus per aconseguir resultats excel·lents

L’alumne, el centre de la nostra escola és sempre l’alumne.

Educadors, tota la comunitat educativa és responsable de l’educació integral de l’alumne, cadascun amb les seves atribucions i treballant en equip.

Projecte educatiu, educació integral que abraça totes les dimensions de la persona: formació intel·lectual, espiritual, emocional, social i mediambiental.

Evangeli, les nostres decisions estan inspirades en el missatge de l’Evangeli.

Instal·lacions i recursos, en constant revisió a el servei de el Projecte Educatiu.

La nostra herència, partícips d’una història de tres-cents anys de presència en el món educatiu responent als signes dels temps.

Xarxa lasal·liana d’obres educatives, som part d’una xarxa d’obres a nivell internacional present a setanta-nou països, que ens permet aprendre i renovar-nos contínuament.

A més de la definició de la Missió, Visió i Valors, la direcció de La Salle Alcoi estableix com a compromisos bàsics per al desplegament de la Política de Qualitat:

  • El compliment dels requisits legals i altres aplicables a l’activitat educativa realitzada. 
  • El compliment de les expectatives, necessitats i demandes de les parts interessades.
  • La millora contínua de la nostra organització i del sistema de gestió de qualitat.

MISSIÓ

La Nostra Finalitat

VISIÓ

Com volem ser, la nostra aposta

VALORS

Eduquem tenint en compte els valors del nostre Caràcter Propi