Lectura eficaç

LLEGIR ÉS COMPRENDRE
Projecte Lector…..Lectura eficaç

La lectura és la clau que dóna accés a molts coneixements, i és la principal eina d’aprenentatge en les diferents etapes educatives. Així com instrument d’aprenentatge permanent en les persones.

Llegir és un acte voluntari de comunicació escrita en el qual el lector descodifica i atribueix significat a un text.

Quan parlem de lectura ens referim a dues formes de llegir:

VEU-ALTA: llegir per als altres.
SILENCIOSA: és llegir amb els ulls. ÉS LA QUE EMPREM I ENSENYEM.

El nostre Projecte Lector treballa ambdues lectures. Com a principal recurs en lectura SILENCIOSA, utilitzem el programa: LECTURA EFICAÇ

Un programa amb un conjunt de recursos i materials para:

  • millorar la comprensió lectora,
  • l’interès per la lectura,
  • el rendiment escolar,
  • convertir a TOTS els alumnes en lectors eficaços.

Els nostres lectors eficaços són aquells que lligen amb fluïdesa, comprenen el que lligen, adapten la velocitat de la lectura al tipus de text que lligen i a la intenció o projecte amb que ho lligen, i són capaços d’argumentar sobre el llegit.

En definitiva aquell que ha aconseguit la COMPETÈNCIA LECTORA PRÒPIA DE LA SEUA EDAT I MOMENT EVOLUTIU.

Per a aconseguir-ho, el programa, utilitza els següents recursos:

 
Llibres i quaderns d’actividades Havilect Proves trimestrals