Programes

A La Salle treballem en l’aplicació de programes propis que completen la nostra oferta educativa i que permeten potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur. Aquestes estratègies innovadores garanteixen un ensenyament de qualitat i ofereixen una atenció més individualitzada. El treball en xicotets grups, els tallers i els racons de treball ens ajuden en aquesta tasca, així com els projectes específics de cada aula.

  • Programa ULISSES: desenvolupament i estimulació de les intel·ligències (DESTÍ) a l’etapa d’educació infantil.
  • Projecte Lector: programa de lectura eficaç per desenvolupar les capactiats lectores, la motivació i el gust per la lectura.
  • Projecte HARA: educació per a la interioritat per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.