Des de La Salle Alcoi veiem important les relacions entre els alumnes, entre els grans i els menuts, ja que així vivenciem de primera mà valors com el respecte, la cura de persones, amor, tolerància, responsabilitat, etc… Ho fem al llarg de l’any i des de diferents activitats.

En aquest curs hem començat amb l’agermanament en la setmana que, des del Departament d’Orientació, treballem la setmana emocional amb diferents reflexions, al llarg de la setmana, i tutories on els majors visiten els menuts i, en infantil mitjançant un conte molt bonic (“La pedra de les emocions”), cada parella d’agermanats van parlant sobre les diferents emocions i què ens fa sentir-la.

En primària i secundària, hem reflectit i expressat el fet de mostrar emocions mitjançant els dibuixos, els nostres noms i els espills. A més a més hem jugat al dominó de les emocions.

En definitiva, es busca la unió de totes les personetes que componen aquest col.le compromés en treballar, des del primer moment, les emocions com a un punt important en la nostra metodologia.