Ulisses

A educació infantil tenim un programa d’innovació que es diu ULISSES.

Es tracta d’un programa d’estimulació primerenca que consta de sis subprogrames més:

 • XARXES NEURONALS: serveix per incrementar les connexions neuronals mitjançant l’estimulació visual (pacs Ulisses).
 • SENSOR: potenciar les bases neurològiques compromeses en la descodificació sensorial de l’escriptura. Reforça la lectoescriptura.
 • ÀREA MOTORA: desenvolupa la coordinació motora i la lateralitat. Desenvolupa un bon domini del cos i del moviment.
 • CAPACITATS: desenvolupa la intel·ligència vertical, aprendre a pensar, ésser conscient del que fem per aconseguir un pensament elaborat (observar, identificar, comparar, relacionar, diferenciar, classificar, induir, deduir i definir).
 • MAPPING (MAPES CONCEPTUALS): desenvolupa competències de gestió del coneixement. Aprendre a ser gestors del propi coneixement.
 • CREA: desenvolupa la intel·ligència lateral, la creativitat. Potenciar les múltiples interpretacions de les coses, no la resposta única, mitjançant:
  • Imatges ambigües: explicació del que els alumnes interpreten que succeeix en la imatge presentada.
  • Crea-art: d’una imatge desconeguda que es descompon, els alumnes en generen una nova imatge.
  • Crea music: de l’audició d’una peça musical i mitjançant una representació gràfica o dibuix els alumnes intenten explicar el que està passant.
  • Crea dibus: Entre tots elaboren una història amb l’aportació dels dibuixos i les escenes de cada alumne.